TraderJira

AU ภาพเริ่มสวยดูดี

เพิ่มขึ้น
SET:AU   AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
AU กลับมาเดินบนเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นได้ มีการขึ้นไปชนทดสอบ 9.60 บาท แล้วย่อตัวลงมา ไม่หลุดเส้นเทรน ประกอบกับ MACD RSI อยู่ในทรงที่สวย
ซื้อสะสมเพื่อลุ้นเบรคราคา 9.60 บาท เพื่อไปทดสอบต่อที่เส้นกดภาพใหญ่ CUT เมื่อหลุดเทรนไลน์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ