B-Stark

ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY

เพิ่มขึ้น
SET:ASIAN   ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
ราคายืนเหนือ EMA 100 ( สีน้ำเงิน )
EMA 10/20/50 ( เขียว/เหลือง/แดง ) กำลังเรียงเส้นตัดขึ้น
MCDX Plus สะสมแรงแท่งแดง มาสักพักแล้ว

*ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนตัวในรอบ 5 ปี เนื่องจากรายได้หลักมาจากการส่งออก

SL : 15.6 ( 6% )
TP : 18.6 ( 12% ) RR 1:2
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ