SET:ASAP   SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE PCL
ติดตามกันไปว่าจะแซ่บได้ขนาดไหนแท่งเทียนอยู่เหนือemaเรียบร้อยเส้นchopและmacdนั้นล้วนอยู่ในโซนคนซื้อมากกว่าปกติเกาะติดตามกันไปว่าจะแซ่บได้ถึงไหนกันครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ