AunZzZ

AS มีแท่งเทียน เบรคแนวต้าน เตรียมไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:AS   ASPHERE INNOVATIONS PCL
AS มีแท่งเทียน เบรคแนวต้าน เตรียมไปต่อ จุดBUY SL TP ตามแผน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ