NutaponKo

Arin น่าเด้ง

SET:ARIN   ARINSIRI LAND PCL
เบรคแนวกด ทำทรงยก เข้าสูตรเด้ง น่าจับตา

หุ้นวอลุ่มน้อย อย่าลงเยอะเดี๋ยวโดนเจ้าจับขัง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ