NutaponKo

จับตาเจ้าแห่งทะเล

SET:AQUA   AQUA CORPORATION PCL
หุ้นซิ่งน่าจับตา
แนวรับ 0.40
แนวคัท 0.38

ถ้าชนะ ลุ้นขาย 0.60
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ