NutaponKo

ไม่หลุด 2.28 น่าตาม

เพิ่มขึ้น
SET:APP   APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
มองว่าต่อไปการพัฒนาแอป น่าจะมีมูลค่ามากขึ้น
จากทรงกราฟมียกโลแล้ว น่าสนใจ
แนวรับ 2.28
คัทเมื่อหลุด 2.22
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ