NutaponKo

ไม่หลุด 2.28 น่าตาม

เพิ่มขึ้น
SET:APP   APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 66
1
มองว่าต่อไปการพัฒนาแอป น่าจะมีมูลค่ามากขึ้น
จากทรงกราฟมียกโลแล้ว น่าสนใจ
แนวรับ 2.28
คัทเมื่อหลุด 2.22