SET:APCS   ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD
APCS ราคา sideway ออกข้าง MACD Time frame Day มีการยก low
มีแนวรับที่ 5.00 และ 4.90
Stop loss 4.75 ลึกสุด 4.55 ตามลำดับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ