SET:APCS   ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LTD
เป็นการเด้ง ชนกรอบเส้นกดและ เป้นกราฟแท่งเทียน
ที่มี volatility สูงซึ่งมีแนวรับ สำคัญ 2
แนวสำหรับชุดนี้ 4.90,
อีกแนว 4.55 (ไม่ควรหลุดชุดนี้)
เพราะมันจะลงโซนล่าง
ถ้าผ่านเส้นกดออกไป
ยังมองเป็นภาพไชยเวย์
เพราะยังมีแรงขายเยอะพอสมควร
เนื่องจากกราฟทิ้งไส้เยอะ
(เด้งขึ้นไป มีแรงขายใส่)
ถ้ายังไชยเวยอยู่ ในโซนนี้
ผมก้ยังมอง ว่ามีโอกาสสะสมกำลัง
เพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้าน (ค่อยข้างเยอะ)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ