Diamond9696

AOT อยู่ในสถานการณ์ที่หนักหน่วง คาดจะทำให้ SET INDEX ไปได้ไม่ไกล

ลดลง
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
และมีโอกาสที่จะทรุดลงมา
คำแนะนำ เป็น เด้ง ช็อต เท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ