bnet17

AOT 66.75 ราคาได้ขึ้นทดสอบ แนวต้าน บริเวณ 69.00 บาท ไม่ผ่าน !!!

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
ราคาได้ขึ้นทดสอบ แนวต้าน บริเวณ 69.00 บาท ไม่ผ่าน
เกิดแรงขาย อย่างมาก
จนทำให้เกิด pattern กลับตัว
#กลยุทธ
ทะยอย แบ่งไม้ เก็บสะสมของตามแนวรับ 66/62/60/58
คงเป้า ขึ้นที่เดิม 73.75/83.25
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ