NutaponKo

AOT กับสภาวะจิตใจคนไทย

SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 162
7
จากกระแส จะไม่รับต่างชาติ สนามบิน น่าจะต้องพักตัวจนกว่าจะมีการบินใหม่อีกครั้ง

แนวโน้มสั้นๆ อาจจะมีเด้ง แต่ไม่น่าเบรคไหว อาจจะต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่

แนวรับ 47.75 ถ้าลงมาถึงจะกลับมาดู

ตอนนี้แม้แต่ต่างชาติที่อยู่ไทยมานาน ยังไม่กล้าออกจากบ้านเลย

ความคิดเห็น