bnet17

AOT Week 63.00 SW รอเบรค TP 70.00

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT Week 63.00
ราคา กำลังอยู่ในช่วง SW เลือกทาง
ราคาโดน บีบอัดให้เลือกทาง ในอีกไม่ช้า
คาดว่า ราคาจะปรับขึ้นทดสอบ 70.00 อีกครั้ง
รอ!!!
1.วอลุ่ม เข้า
2.เบรค Down trend line
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ