SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
หลุดเส้นแนวโน้มลงมา ยังไม่มีการกลับตัวของหุ้นเลย ใครมีของต้องระวังตัวมากๆ โควิด ตัวร้าย
.
.
.
แล้ว aot จะไปหยุดที่ราคาไหนดี
ความคิดเห็น:
เข้าสามเหลี่ยมรอเลือกทาง หลุดทางไหนไปทางนั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ