bnet17

AOT Week ราคาปัจจุบัน 62.75 บาท

เพิ่มขึ้น
SET:AOT   AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
AOT Week ราคาปัจจุบัน 62.75 บาท
ราคาได้ผ่านจุดที่ดีที่สุดมาแล้ว บริเวณ 55.75 บาท
+1.กรอบ week เป็นขาขึ้น
+2.ปริมาณซื้อ เยอะ มากกว่าขาย
-1. โมเมนตัมเริ่ม งัดขึ้น แต่ยังไม่ตัดขึั้น
กลยุทธ
รอราคายืนเหนือ 63.75 ได้
เข้าซื้อ ลุ้นไป 68-72.50
SL หากราคาหลุดต่ำกว่า 59.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ