SET:ANAN   ANANDA DEVELOPMENT PCL
ANAN ผมมองว่ามีโอกาสปรับฐานโซนราคาแนวนี้
Sl.. 1.48 คลื่นย่อย..ไม่หลุดจะเป็นการสะสม
tp1-1.74
tp2-1.88
tp3-2.12
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ