SET:AMATA   AMATA CORP
ย่อไม่หลุด 10.9 มีลุ้นไปต่อ
ปล.หุ้นไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรง กว่าราคาจะถึงเป้าอาจใช้เวลานาน หรืออาจใช้เวลาไม่นานก็ได้ ทุกอย่างอยู่ที่เจ้ามือ 555
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ