SET:AMATA   AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
น่าจะเป็น impulsive ขาลง ครบ 5 คลื่นแล้ว กำลัง อยู่ใน corrective phase abc เล่นขาเด้งสวน วาง stop loss ที่ 20.0 บาท target 3 ระดับ 1) ที่ fibo retrace 0.382 ตรงกับตำแหน่งปิด gap 2) ที่ fibo retrace 0.618 ตรงกับตำแหน่งแนวรับเดิม 3) ที่ fibo retrace 0.786 ตรงกับแนวรับเดิมอีกเส้นหนึ่ง
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: 23/12/2019
โดน stop loss ที่ 20.0 บาท ถอยออกมาก่อน
ดูกราฟไหม มีแนวโน้มจะทำทรง ending diagonal ของ W5 รอดูจังหวะอีกที เล่นสวนกลับช่วง corrective phase
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ