Arkarapol_Turtle_Trading

AMANAH เบรคกรอบ DTL แรก

SET:AMANAH   AMANAH LEASING PCL
AMANAH เบรคกรอบ DTL แรก ค่อยๆดูกันต่อไป กรอบ 6.15 จะเป็นสัญญาณกลับตัว ทดสอบไฮเดิม 7.35 - 7.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ