V91EW

[Alpha] - แนวรับที่น่าสนใจ

V91EW ที่อัปเดต:   
BITKUB:ALPHATHB   Stella
คำเตือน !
บทวิเคราะห์นี้เต็มไปด้วยความบูลลิชไบแอส

หากอัลฟ่ากำลังทำคลื่นเพื่อขึ้นต่อ
รูปแบบที่พอจะเป็นไปคือ
Leading Diagonal แบบ Expanding
และขึ้นแบบ 12 12 12
แต่บทวิเคราะห์ให้นักหนักแบบที่ Diagonal

. . .ซึ่งหากใช้ Fibo Re. วัดหาจุดย่อ 4
กับวัดแบบ Project ตามความคิดแบบ Diagonal
เราจะพบบริเวณทับซ้อนอยู่ในช่วง 23.37 ถึง 22.27 บาท
จึงทำให้บริเวณนั้นเป็นจุดแนวรับสำหรับเหรียญอัลฟ่าที่น่าสนใจครับ

จุดที่จะบอกว่าเรานับผิดและควรหนีออกจากการเทรดคือ หลุดฐาน 2 (วงกลมเขียว)
ความคิดเห็น:
เริ่มไหลลล
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ถ้าเกิดราคาเล่นขึ้นจากตรงนี้จริงๆ จนเบรคสวิงล่าสุดได้ คงต้องมองเป็นแผนนี้
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
ราคาลงไปถงจุดที่ควรลงเเล้วก็คือ ขนาคลื่น 4 มากกว่า คลื่น 2
ฉะนั้น เราจะยังคงมองแบบเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ