hoonruntrend

AH vpvr กองด้านล่าง

SET:AH   AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
อย่าเชื่อแต่ราคา กับกราฟ ต้องเชื่อ ใน business model และการเติบโต
เพื่อให้เรากล้าซื้อและถือไปด้วย

ในกลุ่มยานยนต์

ขอให้มัน turnaround และ มีออเดอร์เข้ามาจริงๆ นะครับ

อย่าเพิ่งดูแต่ราคาหรือกราฟนะ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ