Aunggul_K

กลุ่ม AUTO มองเป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนในช่วงปลายปีนี้

เพิ่มขึ้น
SET:AH   AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
SET:AH กลุ่ม AUTO มองเป็นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนในช่วงปลายปีนี้ และต้นปีหน้าครับ จากการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้น มองหากตลาดฟื้นตัวจะเป็นกลุ่มที่เล่นกลับเด่น ราคาโซนนี้มองเป็นจังหวะทะยอยซื้อสะสมครับ
AH ราคาที่แนะนำ 32 บาท ราคาเป้าหมาย 38 บาท และถอนตัว 27 บาท หากผิดจากที่ประเมิณครับคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ