prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:AEONTS   AEON THANA SINSAP (THAILAND)
ส่องหุ้น : AEONTS – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 207 บาท และ 212 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ