koban007nick

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเช่าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:ADVICE   ADVICE IT INFINITE PUBLIC COMPANY L
ตัวนี้เห็นข่าวออกมาประโคมหนักหนา
คิดว่าควรจะซื้อหรือไม่ครับผม
ถ้าอยากเสี่ยงก็ซื้อไว้เลยกราฟ
เพิ่งจะเริ่มแท่งแรกเราก็ต้องยอมเป็นเม่า
ไปดูทรัพย์สินหนี้สินเขาว่ามีอะไร
ทำธุรกิจอะไรคิดว่าจะโตได้ไหม
ถ้าคิดว่ามันใช่ก็ลองซื้อเก็บ
แต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ต้องรอทิ้งไว้สักระยะ
ค่อยกลับมาวิเคราะห์
กราฟแท่งเดียวแบบนี้มันวิเคราะห์
อะไรไม่ได้อยู่แล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ