SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
ADVANC
ตอนนี้ปรับเป็น daigonal จบแล้วคาดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ ชุด abc จะเป็น flat มันมักจะเป็น zigzagมากกว่า
เพราะฉนั้นชุด abc มักจะพักตัวบริเวณที่ 61.8 - 78.6% ของ daigonal ทั้งชุด และ ยังเป็น daigonal แบบขยาย ดังนั้นก็มักจะลงมาพักตัวบริเวณแถวคลื่น 4 เดิมของ motive ด้วย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ