koban007

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET_DLY:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
27ตค66
ตััวนี้อย่าไปดูเลย เนือยๆซึม ขึ้นซึมๆลงซึมๆ
รอให้เขาทำสัญญาณอะไรก่อนค่อยว่ากัน
รอปีใหม่ไปเลยเด้อ
ทั้งกราฟดูสองเส้นแค่นี้แหละ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ