SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
ADVANC มีการเคลื่อนไหวในกรอบของ TF : W ตั้งแต่ ต้นปี 2016
ทุกครั้งที่ลงมาใกล้แนวรับกรอบล่าง จะมีการกลับตัวของหุ้นพร้อมกับสัญญาณของ MACD ที่ตัดขึ้นเสมอ
คำแนะนำ : ติดตามราคาบริเวณแนวรับ
หากหลุดแนวรับ 184.5 downside เปิดกว้างถึง 165
หากไม่หลุดแนวรับ และมีสัญญาณ MACD ตัดขึ้น ราคาอาจไปทดสอบบริเวณ 220


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ