koban007

การฝึกวิเคราะห์ เพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
แนวโน้มขึ้นมองขึ้นแต่ซื้อตอนนี้ราคายังไม่สวย จะสวยต้องแถวสีเหลืองล่าง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ