HumanGraphy

ADVANC : Sideway ราคาลงทดสอบแนวรับ

ลดลง
SET:ADVANC   ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
ADVANC : ราคาพักตัวลงทดสอบแนวรับ @174.0
Plan1: case ลงไม่หลุดแนวรับ => Buy and Stop 173.5
Plan2: case หลุดแนวรับ => รอ Buy หากเกิดการกลับตัวที่
แนวถัดไป @163.0
***Target =>update อีกครั้งหลังการกลับตัว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ