BINANCE:ADAUSDTPERP   Cardano / TetherUS PERPETUAL FUTURES
TF 2 hr เป็น sub wave ที่พา TF day ขึ้น โดยมี 30 min เป็น sub wave ของ 2 hr อีกทีนึง ละมีการทับซ้อน กันที่ 4.236 ของ 2 hr จากนั้น TF day มีโอกาสย่อลงมา oversold ก่อนครั้งนึงก่อนขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ