BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADAUSDT น่าจะกำลังทำ Irregular flat
โดยจบที่ไม่เกิน 161.8% Of A

นอกจากนี้ยังเกิด bullish Divergence .o TFD ซึ่งเป็น time frame ใหญ่
น่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่สำคัญ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ