Jumperboy

ADATHB

ลดลง
BITKUB:ADATHB   Cardano
ADATHB
การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเกิดการเด้งตัวเล็กน้อยคาดว่าจะซบเซาจนถึงต้นปีหน้า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ