M_Saran_Trader

ADATH วิเคราหะ์กราฟแนวโน้ม

BITKUB:ADATHB   Cardano
TP#3 - 65
TP#2 - 53
TP#1 - 46
BUY#1- 35
BUY#2 -
BUY#3 -
CUTLOSE - 29
-----------------------------------------------------------------
- ใครชอบเป็นแบบคลิป คอมม้นบอกผมหน่อยนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ