M_Saran_Trader

ADATH มาอัพเดทกราฟกันหน่อย

BITKUB:ADATHB   Cardano
TP#3 - 100
TP#2 - 90
TP#1 -70
BUY#1- 50
BUY#2 - 46.73
BUY#3 - 33.96
CUTLOSE -
--------------------------------------------------------
- ADATH หรือว่านี้จะเป็นการลงมาจบการลงของ wave c ที่ 161.8% ของ Fibo พอดี
- จุดที่ควรซื้อ คือ ในกรอบเขียวหรือจะรอตามไม้ Buy ก็ได้
- แนวที่ไม่ควรหลุด คือ 30 บาท เพราะจะทำให้กราฟเสียทรงในกราฟ ใหญ่มากๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ