BITKUB:ADATHB   Cardano
อัพเดท ราคาหลังจากล่วงหนัก ลงไปแตะ36บาท แต่ ณ ปัจจุบัน ราคาได้กลับมายืนเหนือ ma99 กรณีนี้ ระยะยาวก็อาจจะสบายใจขึ้นมาบ้าง ด้วย Demand ที่ตีกลับทำให้กราฟดันตัวกลับมายืนตำแหน่งที่อาจจะยืนยันได้คร่าวๆว่า ADA อาจจะดันกราฟมากกว่าราคา 50 ในเร็วนี้ ขออนุญาตพูดถึงระยะทำใจสั้น ใน TF 1Day ความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่า กราฟควรจะปิดแท่งนี้ให้มากกว่า50฿ หรือ ไม่ควรน้อยกว่า 48 บาท เพื่อให้ Pattern chart เป็นไปตามแนวโน้มที่จะกลับไปยังขาขึ้น แต้ถ้าราคาปิดไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดไว้ ราคาจะย้อนกลับไป 43 อีกรอบ และก่อนจะมีการ เข้าสู่ช่วงของ Hard fork & Alonzo main net launch ส่วนตัวอยากให้ราคากลับไปยืนเหนือ 60-70฿
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ