JustMrmc

Update chart ADA

BITKUB:ADATHB   Cardano
ณ ราคาเวลาปัจจุบัน ADA ต้องระวังหลุดแนวรับ 65 ไปยังราคา 61 บาท เนื่องจาก ทิศทางที่กราฟวิ่งกราฟได้แตะลูกศรที่ ผมคาดว่า ADA อาจจะถึงจุดกลับตัว หรือ อาจจจะ เกิด hammer ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง และจะค่อยๆปรับฐานราคาขึ้นไปใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ