kittipong53

ช่วงเก็บของใช้ EMA 200 เป็นแนวรับสุดท้าย

BITKUB:ADATHB   Cardano
หากเลยแนวนี้ไป ก็น่าจะเป็น 65 โดย RSI อยู่ใน zone ที่น่าเก็บของมาก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ