M_Saran_Trader

ADATHB เป็น wave 2 จริงๆหรือไม่

BITKUB:ADATHB   Cardano
TP#4 - 100
TP#3 - 90
TP#2 -70
TP#1 -60
BUY#1- 42
BUY#2 - 40
BUY#3 - 33
CUTLOSE - 30
-------------------------------------------
- ตอนนี้อยู่ในช่วงการลงมาทำ wave 2 ใครยังไม่มีของ เก็บได้นะครับ ซื้อตามไม้ Buy ได้เลย
- จะเห็นได้ว่าแนวราคา 40 กว่าบาท นี้จะเป็นการลงมาพักตัวของราคาก่อนหน้าที่จะขึ้นไปทำราคาที่ 53 บาท เหมือนในอดีต
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ