CRYPTOCAP:ADA   Market Cap ADA, $
ADA แรงซื้อแผ่วๆ sideway อยู่บริเวณ71.000-77.000
ถ้าสายเก็บ ถือว่า เป็นแนวเก็บแรก
แต่มุมมองเรา ว่า น่าจะย่อได้ลึกกว่านี้ ที่ 58.000
เพราะแรงขายมากกว่าแรงซื้ออยู่ ณ ตอนนี้
ยังไงติดตามดูกันอีกที ว่าจะ break out ไปฝั่งไหน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ