Totoh1Trillion

ACE พลังงานสะอาด ที่ระยะยาวน่าสนใจมากๆ

SET:ACE   ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
ถือว่ามีรายได้รายปีมาดีเลยทีเดียวนะครับ และปีนี่รายไตรมาสก็ถือมาเติบโตมาดีเช่นกัน
เทรนพลังงานรักษ์โลกยังคงมาแรง เป็นกรีนเอนเนอจี้ แม้จะบ้านเราอาจจะยังไม่บูมมากก็ตาม
แต่ในระยะยาวแล้ว ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ