mtuser

ACE

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
SET:ACE   ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC CO LTD
ทดลองบันทึก
- สาทเหลี่ยมลง​และยืนเหนือสามเหบี่ยมแล้ว
แนวรับvol ขยับขึ้น​อาจจะเริ่มขึ้น
เป้าหมาย​high​ ที่แลเว
ความคิดเห็น:
นิ้วเบียดมาก​-_-
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ