Nattajakan

A5 เคลื่อนที่ในกรอบ ลุ้นทะลุ 3.06

SET:A5   ASSET FIVE GROUP PCL
ตัวนี้ผมมองว่า ยังเคลื่อนที่ในกรอบ 2.90-3.06 รอเพียงว่า ผ่านไปได้ ก็จะไปได้ต่อ แถวแนวต้าน 3.10-3.20

ปริมาณการซื้อขาย ในช่วง 3.00 มีปริมาณ ที่มีนัยสำคัญ
ที่ น่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ