TSE:9722   FUJITA KANKO INC
ทดสอบหุ้นญี่ปุ่นดูบ้าง ตอนนี้ราคายังไม่ผ่าน 1986
แต่ถ้าผ่านได้ก็มีโอกาสไปต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ