SET:7UP   SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
หลังจากทะลุกรอบ แล้วราคาเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นอีกตัวที่น่าจับตา ในระยะสั้นเป้า2+

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ