ThemeTrader

Meituan

เพิ่มขึ้น
HKEX:3690   MEITUAN
BUY 227

STOP LOSS 184

ราคาลงมาเยอะการเติบโตยังดีราคาพยายามยืนได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ