ThemeTrader

Sunnyoptic

เพิ่มขึ้น
HKEX:2382   SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP
buy 195.4

stop loss184.2

อุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเติบโตราคามีโอกาสทำ new high
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ