Real_inwCoin

XI ( 1810 ) : ระบบ Action Zone มีสัญญาณ "ซื้อ" 22/4/2021

เพิ่มขึ้น
HKEX:1810   XIAOMI CORPORATION
XI ( 1810 ) หรือ XIAOMI หลังจากระบบแดงมาน้านนนน นาน
เช้านี้ ก็มีสัญญาณ "ซื้อ" จากระบบ action zone โผล่เข้ามาแล้วจนได้
ถ้าใครที่สามารถซื้อหุ้นตัวนี้ได้ ก็ลองดูนะครับ
เพราะครั้งสุดท้ายที่เขียวก็วิ่งกันยาวเลยเหมือนกัน ใครเข้าไม่ทันก็ตกรถยาว

- ถ้าอยากดูผล Backtest ของกลยุทธนี้ ให้เปิดผ่าน web browser บน PC นะครับ
- ถ้าอยากติดตามเพจ ก็เข้าไปไลค์ได้ที่ facebook.com/inwcoin
- ทุกบทวิเคราะห์ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน เป็นเพียงการศึกษา Technical Analysis และบันทึกไว้เป็นหลักฐานของผมเองเท่านั้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ