ratchapol1

uptend ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

HKEX:1299   AIA GROUP LIMITED
ในสถานการณ์ covid-19 ได้รับผลกระทบบ้าง ถือว่าเป็นหุ้นที่ดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ