Alize16495

LUNC อาจไม่ใช่ขาขึ้นแท้และอาจไม่ใช่ขาลงรุงแรง

ตัวแนวโน้มของLUNCเหมือนจะพยายามทำทรงขาขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถออกจากขาลงที่รุนแรงได้สำเร็จแบบเด็ดขาด
เป็นไปได้มากว่าอาจเกิดการพักตัวในแบบที่ราคาผันผวนขึ้นลงมากจนน่าตกใจพอๆกัน
แบบShortยาวๆก็ตายLongยาวๆก็ไม่รอด
ควรเน้นไปที่เล่นสั้นๆตามรอบเล็กๆหรือรอให้ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้
ในกรอบเวลา12ชั่วโมงถึงกรอบเวลา3วัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ