Zilliqa / TetherUS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

Zilliqa / TetherUS Exchanges

ตลาดซึ่ง Zilliqa / TetherUS ถูกเทรด

สามารถดู Zilliqa / TetherUS อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง คุณจะพบภาพรวม, ZILUSDT ประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคตาม SMA, ADX, MACD และออสซิลเลเตอร์และอินดิเคเตอร์อื่นๆ

สัญลักษณ์
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
24h
Vol Change %
24h
สูง
ต่ำ
ปริมาณการซื้อขาย
Tech Rating
ZILUSDTZilliqa / TetherUSBINANCE0.02424−2.34%5.734M−60.47%0.025190.02380171.922M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa/TetherOKX0.02427−2.22%936.056K−35.50%0.025200.0238121.802M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa / TetherKUCOIN0.02423−2.38%691.962K−62.77%0.025200.0236720.915M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa/TetherGATEIO0.02423−2.53%490.785K+39.41%0.025200.023845.259M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa / Tether OmniHITBTC0.0242335−2.31%289.801K−24.94%0.02518700.02381248.463M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZILUSDT SPOTBYBIT0.02430−2.25%193.842K−61.38%0.025200.023796.326M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa / USDTMEXC0.02423−2.34%180.592K−62.19%0.025200.023815.404M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZILUSDT SPOTBITGET0.0242477−2.33%86.913K−34.72%0.02518730.02381162.462M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa / Tether USWHITEBIT0.024203−2.32%75.357K−22.00%0.0251460.0238572.119M
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZILLIQA/TETHERUSBITRUE0.02424−1.06%48.609K−64.07%0.024870.02388124.363K
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZilliqa / TetherUSBINANCEUS0.02428−1.82%30.212K−58.30%0.025360.02410939.094K
มีแรงซื้อ
ZILUSDTZILLIQA / TETHERCOINEX0.024189−2.43%13.276K−41.20%0.0252150.023884401.261K
มีแรงซื้อ